ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (12/2/2024)

Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ομόφωνη απόφασή της κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 12ης Φεβρουαρίου 2024, ζητεί από την Κυβέρνηση την απόσυρση του νομοσχεδίου με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικώνπαραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων», όπου μεταξύ άλλωνπροβλέπεται η ίδρυση μη κρατικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών λαμβάνει υπόψη τις σχετικές διαπιστώσεις συναδέλφων Καθηγητών του Συνταγματικού Δικαίου, αλλά και πλήθος αποφάσεων και ψηφισμάτων άλλων Τμημάτων των ελληνικών Α.Ε.Ι., και θεωρεί ότι το εν λόγω νομοσχέδιο εγείρει σοβαρό προβληματισμό ως προς τη συμβατότητά του με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος, όπου αναφέρεται ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται, με πλήρη αυτοδιοίκηση, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και από καθηγητές που είναι δημόσιοι λειτουργοί.

Το σύνολο των μελών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό προσωπικό) επισημαίνει όχι μόνον την πλημμελή κρατική μέριμνα για την ευρύτερη καλλιτεχνική ανώτατη εκπαίδευση που θεραπεύεται στο Τμήμα, αλλά και τα χρονίζοντα σοβαρά ελλείμματα των ελληνικών Πανεπιστημίων (υποστελέχωση, υποχρηματοδότηση, υποδομές), και δηλώνει σθεναρή πίστη στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, μέσω της οποίας θα εξασφαλίζεται, προς χάριν των εν ενεργεία και των μελλοντικών φοιτητριών/φοιτητών, η απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση.