Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει Κατατακτήριες Εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σύμφωνα με το Ν. 4485/4-8-2017, Ν.4168/17-09-2013, Ν.4218/10-12-2013, και Υ.Α. Φ1/192329/Β3/13-12-13 ΦΕΚ 3185/16-12-2013 τ. Β΄. Τα εξεταστέα μαθήματα σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος είναι τα παρακάτω:

1) Υπαγόρευση μουσικού κειμένου (Dictée)

Υπαγορεύεται εκτελούμενο στο πιάνο μονόφωνο μουσικό κείμενο (μελωδία), εκτάσεως 8 μέτρων και αργής χρονικής αγωγής, το οποίο καταγράφεται από τους εξεταζόμενους σε ευρωπαϊκή μουσική σημειογραφία. Δίνονται η τονικότητα, το μέτρο και ο πρώτος φθόγγος, και η μελωδία εκτελείται ολόκληρη 2 φορές στην αρχή και άλλες 2 φορές στο τέλος της εξέτασης, ενδιάμεσα δε αποσπασματικά ανά δίμετρο, χωριστά αλλά και σε σύνδεση με το εκάστοτε επόμενο, δηλαδή: 3 φορές τα μ. 1-2, 1 φορά τα μ. 1-4, 3 φορές τα μ. 3-4, 1 φορά τα μ. 3-6, 3 φορές τα μ. 5-6, 1 φορά τα μ. 5-8 και 3 φορές τα μ. 7-8.

2) Αρμονία

Δίνεται στους εξεταζόμενους μία μελωδία μικρής έκτασης (περίπου 13-16 μέτρων) και ζητείται η εναρμόνισή της (τετράφωνη αρμονία). Οι γνώσεις που απαιτούνται για την εναρμόνιση είναι αυτές του “υποχρεωτικού αρμονίας” – ακριβώς οι ίδιες που απαιτούνται και από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι εξεταζόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι: με όλα τα είδη των συγχορδιών και τις αναστροφές τους (τρίφωνες, τετράφωνες, αλλοιωμένες-χρωματικές συγχορδίες), με τους κανόνες-πρότυπα διαδοχής των συγχορδιών (συμπεριλαμβανομένης και της αναγνώρισης και εναρμόνισης “αρμονικών αλυσίδων”), με τις μετατροπίες όλων των ειδών σε κοντινές και μακρινές τονικότητες και, φυσικά, με την αναγνώριση και χρησιμοποίηση των παντός είδους ξένων φθόγγων.

3) Ιστορία της μουσικής

Διδακτικά εγχειρίδια: ένα εκ των α) Irmgard Lerch και Ιωάννης Φούλιας (επιμ.), Ιστορία της δυτικής έντεχνης μουσικής, Παπαγρηγορίου – Νάκας, Αθήνα 2023, ή β) Ulrich Michels, Άτλας της Μουσικής, τόμοι Ι («Ιστορικό Μέρος», σ. 158-265) και ΙΙ (σ. 300-559), Φ. Νάκας, Αθήνα 1994 και 1995 (καθώς και νεώτερες ανατυπώσεις).

Η εξέταση είναι γραπτή και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε δύο ερωτήματα εφ’ όλης της ύλης.

 

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, η προθεσμία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ορίζεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά (ΦΕΚ 1517 τ. Β' 3/11/2005):

  1. Αίτηση του υποψηφίου
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ΑΕΙ - ΤΕΙ - Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών (Προκειμένου για Πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών).

Η αποστολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας  https://eprotocol.uoa.gr.

Σύμφωνα με το Ν.4218/2013 (ΦΕΚ 268/10-12-2013 τ. Α΄), συμμετέχουν σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα: Πτυχιούχοι Πανεπιστημίου, Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π), καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων. Η ισχύ της παρούσας παραγράφου άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/17-09-2013 (Α΄193).

Oι εξετάσεις θα διενεργηθούν από 01/12/2024 έως 20/12/2024. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν προσεχώς.