Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΟΣ

Βαθμίδα: Επίκουρος Καθηγητής

Τομέας: Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Τηλ.: 210 7277581

Αρ. Γραφείου: 928

Όροφος: 9ος

Ημέρες και Ώρες Υποδοχής στο Γραφείο: 
Δευτέρα, 13.00-14.00

email: ppoulos@music.uoa.gr

website: http://scholar.uoa.gr/ppoulos            

 

Σπουδές

PhD in Music, School of Oriental and African Studies, University of London, 2006.

BA (Hons) Music Studies,School of Oriental and African Studies, University of London, 2000.  

 

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία

2019-               Λέκτορας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

2014-2019       Λέκτορας, Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (ΤΤΣΣΑΣ), Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, ΕΚΠΑ.

2007-2013       Διδάσκων (Π.Δ. 407/80), ΤΤΣΣΑΣ, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ.

2007-2008 &   Έκτακτος εκπαιδευτικός – επιστημονικός συνεργάτης,

2005-2006       Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής, Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Ηπείρου.

2000-2001       Διδάσκων στο ΠΜΣ (MMus), Department of Music, Faculty of Arts and Humanities, SOAS, University of London.

 

Ερευνητικά πεδία

Εθνομουσικολογία, Μουσικές παραδόσεις της Εγγύς και Μέσης Ανατολής, Οθωμανικές τέχνες και μουσική, Μουσική και αστικός χώρος, Ηχοτοπία, Ιστορία των αισθήσεων, Μουσικός αυτοσχεδιασμός.

 

Διδασκόμενα μαθήματα

Εθνομουσικολογία ΙΙ – ΜM97

Μουσικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής – Μ254

Οθωμανική μουσική παράδοση – Μ249

Μουσική και αυτοσχεδιασμός – Μ250

 

Ερευνητικά προγράμματα

2019-               Intercommunal musical geographies of late Ottoman Istanbul, Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «1η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας» (Αριθμός Έργου: 2203). Επιστημονικός υπεύθυνος.

2017-               Histories, spaces and heritages at the transition from the Ottoman Empire to the Greek State, Γαλλικής Σχολής Αθηνών - École française d’Athènes. Επιστημονικός υπεύθυνος (με τον Η. Κολοβό). https://otheritages.efa.gr/

2012                Learning Culture through City Soundscapes – An Educational Tool, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση – Πρόγραμμα Επιστημονικών Μελετών 2012 (Συντονίστρια: Ελένη Καλλιμοπούλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας). Μέλος ερευνητικής ομάδας.  http://sonor-cities.edu.gr/

 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις

Βιβλία και συλλογικοί τόμοι

2015. Η Μουσική στον Ισλαμικό Κόσμο: Πηγές, Θεωρήσεις, Πρακτικές. [ebook]. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4407

(συν-επιμελητής με τους R. P. Pennanen& Α. Theodosiou) A. 2013. Ottoman Intimacies, Balkan Musical Realities. Helsinki: The Finnish Institute at Athens. 

 

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους

2021. Μεταξύ Π. Νικουσίου και Α. Μαυροκορδάτου: o Wojciech Bobowski/Ali Ufkî (1610;-1675) και οι διαπολιτισμικές σχέσεις των διερμηνέων της Υψηλής Πύλης. Στο Ν. Μαυρέλος κ.ά. (Επιμ.), Ο πρώιμος διαφωτισμός στην εποχή των πρώτων Μαυροκορδάτων. Αλέξανδρος ο εξ απορρήτων και Νικόλαος, σσ. 310-334. Αθήνα: Gutenberg.

2021. Μορφές και είδωλα στο κατώφλι της οθωμανικής νεωτερικότητας στη Θεσσαλονίκη. Στο Ε. Σολομών και Σ. Γκαλινίκη (Επιμ.), “Theworkofmagicart”. Ιστορία, χρήσεις και σημασίες του μνημείου των Incantadas της Θεσσαλονίκης», 191-201. Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

(με τον Κ. Κορνέτη) 2021. Moving Objects, Images, and Memories: Hamza Bey Mosque/Alcazar Cinema as an Affective Archive of Thessaloniki. Bulletin de correspondance hellénique moderne et contemporaine 4. http://journals.openedition.org/bchmc/820

019. Spaces of Intercommunal Musical Relations in Ottoman Istanbul. YILLIK: Annual of Istanbul Studies 1: 181-189.

2018.At the House of Kemal: Private Musical Assemblies in Istanbul from the Late Ottoman Empire to the Turkish Republic. Στο R. Harris & M. Stokes (Eπιμ.), Theory and Practice in the Music of the Islamic World: Essays in Honour of Owen Wright, σσ. 104-122. London: Routledge.

2016. Απόηχοι της οθωμανικής πόλης στα καλλιτεχνικά σαλόνια της σύγχρονης Κωνσταντινούπολης. Στο Ρ. Β. Μπούσχοτεν  κ.ά. (Επιμ.), Η μνήμη αφηγείται την πόλη... Προφορική ιστορία και μνήμη του αστικού χώρου, σσ. 185-202. Αθήνα: Πλέθρον.

(με την Ε. Καλλιμοπούλου) 2015. Ανταλλάξιμα κτήρια, σιωπηλές κληρονομιές: Η προσωρινή εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων και τα ισλαμικά τεμένη της Θεσσαλονίκης. Δελτίο του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 19, 241-270.

2014. Greeks and Turks meet the Rum: Making Sense of the Sounds of ‘Old Istanbul’. Στο V. Lytra (Επιμ.), When Greeks and Turks Meet: Interdisciplinary Perspectives on the Relationship since 1923, σσ. 83-105. Aldershot: Ashgate.

2014. Özel Mekanlar, Kamusal İlgiler: İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e İstanbul’da Müzikli Ev Toplantıları (meclisleri). Toplumsal Tarih 242, 82-89.

2011. Rethinking Orality in Turkish Classical Music: a Genealogy of Contemporary Musical Assemblages. Middle Eastern Journal of Culture and Communication 4, 164-183.