Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»

Επίσημη Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://byzantinemusicology.music.uoa.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Στο ΠΜΣ «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη» γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Ειδικότερα, για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/ες που επιπλέον των ανωτέρω κατέχουν Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό Άριστα από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες [δέκα (10) για την ειδίκευση Βυζαντινή Μουσικολογία και δέκα (10) για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη] σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΦΕΚ 2643/6-7-2018, τ. Β΄.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Δευτέρα 17/07/2023 έως και την Παρασκευή 15/09/2023 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eprotocol.uoa.gr του ΕΚΠΑ (επιλέγοντας Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα και 05. Αίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών). Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι την 31η Αυγούστου του 2023. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

Πρόσκληση

Προκήρυξη

Παράταση υποβολής