Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κάθε φοιτητής υποχρεούται στο τελευταίο έτος των σπουδών του να συντάξει πτυχιακή εργασία. Η πορεία των εργασιών επιβλέπεται από «σεμινάρια» (colloquia), στα οποία μετέχουν όλοι οι διδάσκοντες της κατεύθυνσης. Τα «σεμινάρια» δεν αποτελούν ξεχωριστά μαθήματα και δεν βαθμολογούνται, ούτε δίνουν πιστωτικές μονάδες. Αποτελούν μέρος της διαδικασίας εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας και σε αυτά ο φοιτητής παρουσιάζει κατά διαστήματα την πρόοδο της εργασίας του. Για να ενταχθεί σε ένα «σεμινάριο» και για να πάρει θέμα πτυχιακής εργασίας ένας φοιτητής θα πρέπει προηγουμένως να έχει ολοκληρώσει τη φοίτηση στα 4 έτη και να έχει περάσει όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού και τα υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης.

Τα θέματα επιλέγονται από κατάλογο που καταρτίζουν οι Τομείς και μετά από διερεύνηση και προσυνεννόηση του φοιτητή με τους διδάσκοντες. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί και ο φοιτητής να προτείνει θέμα πτυχιακής εργασίας. Αυτό γίνεται δεκτό εφόσον, κατά την κρίση των διδασκόντων του Τομέα, πληροί τις προϋποθέσεις καταλληλότητας. Ο Τομέας αναθέτει την επίβλεψη πτυχιακών εργασιών στους διδάσκοντες, λαμβάνοντας υπόψη και τις δικές τους προτάσεις, καθώς και τις ανάγκες των φοιτητών.

Ο φοιτητής συντάσσει την πτυχιακή εργασία μόνος του και με την βοήθεια και καθοδήγηση του διδάσκοντος που την επιβλέπει. Ως τάξη μεγέθους για την έκταση της εργασίας ορίζεται ένα περιθώριο μεταξύ 15 και 25 χιλιάδων λέξεων (περ. 50-80 σελίδες). Το όριο αυτό μπορεί ευλόγως να μεταβληθεί, αναλόγως των περιπτώσεων και των θεμάτων που έχουν ανατεθεί, και μετά από σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος (απόφαση Ιούνιος 2013).

Κατώτατο χρονικό όριο περάτωσης της πτυχιακής εργασίας ορίζεται το ένα εξάμηνο και ανώτατο το ένα έτος. Εάν ένας φοιτητής υπερβεί το χρονικό αυτό όριο, μπορεί να ζητήσει παράταση ενός ακόμη εξαμήνου, η οποία αιτιολογείται εγγράφως ενώπιον του Τομέα. Ο Τομέας εισηγείται σχετικά προς τη Γενική Συνέλευση. Εάν και η παράταση παρέλθει άκαρπη, επιβάλλεται επανεγγραφή του φοιτητή σε νέο θέμα πτυχιακής εργασίας. Για την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας ορίζονται τρεις καταληκτικές ημερομηνίες: 1η Ιουλίου, η 1η Οκτωβρίου και η 10η Ιανουαρίου κατ’ έτος.

Για να υποστηρίξει και να πάρει βαθμό στην πτυχιακή εργασία, ο φοιτητής θα πρέπει προηγουμένως να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα. Αυτό πιστοποιείται από τη Γραμματεία με έγγραφο πιστοποιητικό. Η πτυχιακή εργασία βαθμολογείται από τριμελή επιτροπή καθηγητών εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον ανήκει στον Τομέα που επιβλέπει τη συγκεκριμένη κατεύθυνση. Κάθε μέλος της επιτροπής βαθμολογεί ξεχωριστά την εργασία. Ως βαθμός της εργασίας λογίζεται ο Μέσος Όρος των βαθμών των μελών. Εάν προκύψει μέσος όρος με δεκαδικά ψηφία, η μισή μονάδα λογίζεται υπέρ του φοιτητή. Σε περίπτωση που οι βαθμοί διαφέρουν μεταξύ τους περισσότερο από 3 μονάδες (δηλ. 4, 5 κλπ), ή είναι εκατέρωθεν της βάσης, επιλαμβάνεται ο Τομέας και ορίζει νέο βαθμολογητή, ο οποίος δίνει και τον οριστικό βαθμό. Η Συνέλευση επικυρώνει τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται σε έγγραφο-πρακτικό εξέτασης του Τομέα.

Εδώ θα βρείτε το Υπόδειγμα Πτυχιακής Εργασίας.