ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ERASMUS+) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Οι φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί και Υποψήφιοι Διδάκτορες) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών/ Φοιτητριών (πρόγραμμα Erasmus+) για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 καλούνται να υποβάλουν αίτησησύμφωνα με τις οδηγίες τηςπρόσκλησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Μαρτίου 2024