ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ 2024 (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΓΝΩΣΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ)