Skip to main navigation Skip to main content Skip to page footer

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»

Επίσημη Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://byzantinemusicology.music.uoa.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025

Δυνάμει της 13ης/10-07-2024 Συνέλευσης του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024, ανακοινώνεται πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη», που αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
 
Στο ΠΜΣ «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη» γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Ειδικότερα, για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/ες που επιπλέον των ανωτέρω κατέχουν Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό Άριστα από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες δέκα (10) για την ειδίκευση Βυζαντινή Μουσικολογία και δέκα (10) για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη] σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΦΕΚ 2643/6-7-2018, τ. Β΄.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Δευτέρα 15/07/2024 έως και την Κυριακή 15/09/2024 ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eprotocol.uoa.gr του ΕΚΠΑ (επιλέγοντας Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα και 05. Αίτηση υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών). Δικαίωμα  υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι την 31η Αυγούστου του 2024. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

Πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 210 727 7894 και 210 727 7693 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): nflerianos@music.uoa.gr, mnikitidis@uoa.gr στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.music.uoa.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος: byzantinemusicology.music.uoa.gr

Η Διευθύντρια του ΠΜΣ

Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια

Φλώρα Ν. Κρητικού

 

Αρχείο πρόσκλησης