Menu

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τομέας: Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Τηλ Γραφείου: 210 7277894

Αρ. Γραφείου: 529

Όροφος: 5ος

Ημέρες και Ώρες Υποδοχής στο Γραφείο: Τρίτη και Τετάρτη 'Ωρες θα ανακοινωθούν

 email: papamaria@music.uoa.gr

 

Σπουδές

Η Μαρία Παπαπαύλου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο αντικείμενο Εθνομουσικολογία-Μουσικές της Μεσογείου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γεννήθηκε στην Ελβετία, σπούδασε πιάνο και θεωρία της μουσικής στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και είναι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης (1994). Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Ανθρωπολογίας μη-δυτικών κοινωνιών του Πανεπιστημίου Leiden στην Ολλανδία και είναι διδάκτορας Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Λειψίας της Γερμανίας (2000).   Διεξήγαγε επιτόπια ανθρωπολογική έρευνα στην Ανδαλουσία της Ισπανίας με θέμα το φλαμένκο, τους τσιγγάνους και τις σχέσεις τους με την τοπική κοινωνία. Επιτόπιες έρευνες έχει διεξάγει και στην Ελλάδα (Ρέθυμνο) με θέμα τη μουσική και το χορό στο καρναβάλι της πόλης Το πρόσφατο ερευνητικό και συγγραφικό της έργο εστιάζει στη σχέση της μουσικής με την πολιτική και συγκεκριμένα με τα σύγχρονα κοινωνικά κινήματα. Διεξήγαγε επιτόπια ανθρωπολογική έρευνα στην Πλατεία Συντάγματος κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων το 2011 εστιάζοντας στο ρόλο της μουσικής.

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

Εκτός από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο οποίο διδάσκει από το 2005, έχει διδάσκει και σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης) και του εξωτερικού (Πανεπιστήμιο Λειψίας, Γερμανία, Πανεπιστήμιο Νορβηγίας, Trondheim).

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα εθνομουσικολογίας και ανθρωπολογίας της μουσικής στη Μεσόγειο, ανθρωπολογίας των συναισθημάτων και των αισθήσεων, φαινομενολογίας της μουσικής και του ήχου.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

Διδάσκει τα ακόλουθα μαθήματα στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών:
Χειμερινό εξάμηνο:
"Μουσικές της Μεσογείου: Νότια Ευρώπη", "Μουσική και Πολιτική".
Εαρινό εξάμηνο:
"Μουσικές της Μεσογείου: Βόρεια Αφρική", “Μουσικές του Κόσμου”

 

Βιβλία 

Παπαπαύλου, Μ. 2015. Η Εμπειρία της Πλατείας Συντάγματος. Μουσική, συναισθήματα και νέα κοινωνικά κινήματα. Αθήνα: Εκδόσεις  των Συναδέλφων
Λαλιώτη Β., Παπαπαύλου Μ. 2010. “…γιατί κυλά στο αίμα μας”. Από το Αρχαίο Δράμα στο Φλαμένκο: Επιστρέφοντας την Ανθρωπολογία στο πεδίο της εμπειρίας, Αθήνα Εκδόσεις Κριτική  
Papapavlou, M. 2000. Der Flamenco als Präsentation von Differenz. Gitanos und Mehrheitsbevölkerung Westandalusiens in ethnologischer Perspektive, Cuvillier Verlag, Göttingen 

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις

Παπαπαύλου, Μ. 2013. Μουσική και Έκσταση στο Μαρόκο: Μια κριτική βιβλιογραφική επισκόπηση, στο Εθνολογια  15: 227-242
Papapavlou, Stigga 2013. Le ‘sacré’ et le ‘profane’ dans les musiques marocaines et kabyles, in Music: Function and Value, eds. Malecka, T. and Pawlowska, M. Krakow: Akademia Muzyczna Krakowie, pp.719-737 Papapavlou, M. 2011. Zigeuner in Griechenland. Eine kritische Literaturübersicht, in Tsiganologische Mitteilungen, Griechenland Spezial, 1-13  
Παπαπαύλου, Μ. 2010. Φολκλόρ και Φολκλορισμός: Συγκλίσεις και Αποκλίσεις, στο Φολκλόρ και Παράδοση, (επιμ.) Π. Κάβουρα, Αθήνα: Εκδόσεις Νήσος  
______________.2010. Μεσογειακή Μουσική ή Μουσικές της Μεσογείου; Εθνομουσικολογικοί προβληματισμοί στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, στο: Τιμητικός Τόμος στον Γεώργιο Αμαργιανάκη, Αθήνα: Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών.  
______________.2007. Το Καρναβάλι του Ρεθύμνου: μια ανθρωπολογική προσέγγιση, Κρήτη: Λαϊκός Πολιτισμός: Τοπικότητες, αντιστάσεις, μεταβολές, συνθέσεις, (επιμ.) Αυδίκος, Ε. Αθήνα: Εκδόσεις Ταξιδευτής, σσ. 229-445.  
_______________2005.Διεπιστημονικές Συναντήσεις: Η Εμπλοκή της Ανθρωπολογίας στις Επιστήμες της Αγωγής,  στο Επιστήμες της Αγωγής 1:19-38  
_______________2004. Σύγχρονη ανθρωπολογική θεωρία και η επίδρασή της στη μελέτη του χορού: Ο χορός από χορευτικό-κοινωνικό γεγονός σε επιτελεστική πολιτισμική διαδικασία, Αρχαιολογία και Τέχνες 92:11-16 _______________2004. Κουλτούρα, αισθητική και η παραστασιακή επιτέλεση της τσιγγάνικης ταυτότητας μέσα από το φλαμένκο της Ανδαλουσίας, στο Χορευτικά Ετερόκλητα, (επιμ.) Αυδίκος, Ε., Λουτζάκη, Ρ. Παπακώστας, Χρ. Αθήνα: Εκδόσεις  Ελληνικά Γράμματα, σσ. 39-50  
Papapavlou, M. 2003. The City as a Stage: Flamenco in Andalusian Culture, in Journal of the Society for the Anthropology of Europe, vol.3 (2):14-24, The American Anthropological Association  
_____________2003. Flamenco y Jerez de la fronteras socioculturales, in Revista de Antropologia Social, 12:143-157, University of Madrid, Spain  
Παπαπαύλου, Μ. 2002. Για μια διεπιστημονική προσέγγιση των Συναισθημάτων, Αισθήσεων και Αισθητικών κριτηρίων, περιοδικό Εθνολογία, 9: 215-240  
Παπαπαύλου, Μ., Κοππάση, Ε. 2002. Τσιγγάνοι και Τσιγγανολογία: Λόγοι περί ετερότητας, Εισαγωγικό Άρθρο στον 8ο τόμο του περιοδικού Εθνολογία «Οι Ρομά στην Ελλάδα», 2002: 9-24  
Papapavlou, M. 2001. Flamenco Dance and the Negotiation of Oral History, in Dance and Oral History, Raftis, A. (ed.) International Organization of Folk Art, p. 41-52

 

Διεύθυνση URL σελίδας με πλήρη κατάλογο δημοσιεύσεων

uoa.academia.edu/MPapapavlou/