Menu

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ

Βαθμίδα: Καθηγητής

Τομέας: Τεχνολογίας Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Τηλ. Γραφείου: 2107277937

Fax. Γραφείου: 2107277937

Αρ. Γραφείου: 927

Όροφος: 9ος

email: axaldaiak@music.uoa.gr

 

Ακαδημαική Σταδιοδρομία

Αχιλλέας Γ. Χαλδαιάκης: Καθηγητής Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών [https://uoa.academia.edu/AchilleasChaldaeakes]. Διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο μαθήματα γύρω από τη Βυζαντινή Μουσική, τόσο στο Τμήμα του όσο και σε άλλα πανεπιστημιακά Τμήματα ή εκπαιδευτικούς φορείς της Ελλάδας και του Εξωτερικού. Την προσωπική του θέαση και προσέγγιση αυτού του ιδιαίτερου γνωστικού αντικειμένου διακρίνει μια καινοτομία: η μελέτη, ανάλυση και κατανόηση της θεωρίας, της ιστορίας ή και της αισθητικής της μουσικής μέσα από την πρακτική της έκφραση· πιστεύει ακράδαντα, και το έχει μέχρι τώρα υποστηρίξει μέσα από το επιστημονικό και εκπαιδευτικό, αλλά και από το αντίστοιχο καλλιτεχνικό έργο του, ότι ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις ουσιαστικής γνώσης του φαινομένου της μουσικής δημιουργίας.

 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

To ήδη δημοσιευμένο επιστημονικό έργο του Αχιλλέα Χαλδαιάκη ξεπερνά τα 150 μελετήματα (μονογραφίες, άρθρα, λήμματα σε εγκυκλοπαιδείες, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, κείμενα σε διάφορους συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά, κ.λπ.), σχετικά τα περισσότερα με διάφορα θέματα (θεωρητικά, ιστορικά, αισθητικά, κ.λπ.) του γνωστικού αντικειμένου της Βυζαντινής Μουσικολογίας [http://publicationslist.org/achilleas-chaldaeakes]. Είναι επίσης τακτικός συνεργάτης και σύμβουλος σχετικά με τα βυζαντινομουσικολογικά λήμματα στις εγκυκλοπαιδείες ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ και Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαιδεία, καθώς και στο Grove Music Online. Ο ίδιος μετέχει ανελλιπώς σε κάθε σχεδόν συνέδριο γύρω από τη Βυζαντινή Μουσική που πραγματοποιείται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπου συνδιαλέγεται και συνεργάζεται με όλους τους άλλους συναδέλφους του που ασχολούνται με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, ενώ σε πολλά απ’ αυτά τα συνέδρια είναι μέλος της επιστημονικής και οργανωτικής επιτροπής. Ταυτόχρονα, είναι ενεργό μέλος διάφορων διεθνών επιστημονικών σωματείων (για παράδειγμα: Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, The International Society for Orthodox Church Music, American Society of Byzantine Music and Hymnology, κ.ά.) που δραστηριοποιούνται γύρω από βυζαντινομουσικολογικά θέματα.

 

Διδασκόμενα Μαθήματα

  • Βυζαντινή Μουσικολογία (ΥΚ)
  • Προθεωρία της Ψαλτικής Τέχνης Ι (Κ4ΥΠΟ)
  • Προθεωρία της Ψαλτικής Τέχνης ΙΙ (Κ4ΥΠΟ)
  • Μελοποιία-Μορφολογία της βυζαντινής μουσικής (Κ4ΥΠΟ)
  • Ορθογραφία της βυζαντινής παρασημαντικής (Κ4ΕΠΙ)
  • Μεθοδολογία καταλογογράφησης μουσικών χειρογράφων (Κ4ΣΕΜ)
  • Μεθοδολογία της Βυζαντινομουσικολογικής Έρευνας (ΠΜΣ Βυζαντινή Μουσικολογία)
  • Εξήγηση της Ψαλτικής Τέχνης (ΠΜΣ Βυζαντινή Μουσικολογία) 

 

Βιβλία

1. Ο πολυέλεος στην βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελοποιία, Αθήνα 2003.
2. Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής–Νησιωτική Ελλάς, τόμος Α’, Ύδρα, Αθήνα 2005.
3. Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Α’: Θεωρία, Αθήνα 2014.
4. Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Β’: Ιστορία, Αθήνα 2014.
5. Βυζαντινομουσικολογικά, τόμος Γ’: Μελοποιΐα, Αθήνα 2014.
6. Ο πολυέλεος Παρθενίου ιερομονάχου του Μετεωρίτου, Αθήνα 2014.  
7. Ερμηνεία σύντομος εις την καθ’ ημάς μουσικήν Παχωμίου μοναχού, Αθήνα 2015. 

 

Αντιπροσωπευτικές Δημοσιεύσεις 

1. “Tradition and Innovation in the Person of Petros Bereketes”, Tradition and Innovation in Late-and Postbyzantine Liturgical Chant. Acta of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, in April 2005, Leuven 2008, pp. 191-223.  
2. “The Greek-speaking Instruction of the Psaltic Art. Past, Present and Future”, Μusicology Today 12 (October-December  2012), pp. 173-196.
3. “From the Ritual of the Matins Servise: The insertion of poetic texts in the chant of the Polyeleos”, Musicology. Journal of the Institute of Musicology of the Serbian Academy of Sciences and Arts 11 (2011), pp. 75-101.
4. “The figures of composer and chanter in Greek Psaltic Art”, Composing and Chanting in the Orthodox Church. Proceedings of the second International Conference on Orthodox Church Music. University of Joensuu, Finland 4-10 June  2007, (Finland) 2009, pp. 267-301.
5. “Daniel the Protopsaltes (+ 1789): his life and work. A preliminary paper”, Revista Muzica 3 (2010), pp. 39-53.
6. “The ‘woman figure’ in Byzantine Melopoeia”, Psaltike. Neue Studien zur Byzantinischen Musik: Festschrift für Gerda Wolfram, Herausgegeben von Nina-Maria Wanek, Wien 2011: Praesens Verlag, pp. 65-100.  
7. “The story of a composition or ‘Adventures’ of written melodies, during the Byzantine and post-Byzantine era”, Tradition and Innovation in Late-and Postbyzantine Liturgical Chant II. Proceedings of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, 30 October-3 November 2008, Peeters- Leuven 2013, pp. 261-289.
8. “Yet another contributor to the exegesis’ issue: GEORGIOS-EUTYCHIOS UGURLUS”, ГИМНОЛОГИЯ/Hymnology 6 (2011), 76-108.  
9. "All master composers of Greek ecclesiastic music": An initial step on a new History of Greek sacral music”, Lithuanian Academy of Music and Theatre-Lithuanian Composers Union, 10th International Music Theory Conference; Vilnius, October 20-22, 2010; Principles of Music Composing: Sacred Music, Vilnius 2010, pp. 126-137.
10. “‘…old wine into new bottles…’ The continuity of the Tradition in the Contemporary Composition Practice of Byzantrine Music”, Lithuanian Academy of Music and Theatre-Lithuanian Composers’ Union, 11th International Music Theory Conference; Vilnius, October 9-21, 2011; Principles of Music Composing: National Romanticism and Contemporary Music. Dedicated to the 100th anniversary of M.K.Čiurlionis’ death, Vilnius 2011, pp. 90-112.
11. "Singing antiphonally: Unity or Variety?", Unity and Variety in Orthodox Music: Theory and Practice. Proceedings of the Fourth International Conference on Orthodox Church Music. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland, 6-12 June 2011, (Finland) 2013, pp. 139-163.
12. “Musical Freedom and Ecclesiastical Rules at the Ecumenical Patriarchate of Constantinople during the 18th century”, Ἀνατολῆς τὸ Περιήχημα 1 (2014), σσ. 87-129.
13. “Byzantine Music as ‘Tabula Rasa’ or Which should be the ‘Language’ of Byzantine Music”, Music Identities on Paper and Screen, Belgrade 2014, pp. 362-375.
14. “Τhe Sense of ‘Pleasure’ in Eastern Chant”, Human and Social Studies 4:1 (2015), pp. 119-138.  
15. “Illustrating Melodies: Iconographical Instructions in Byzantine Music Theory and Practice”, Church Music and Icons: Windows to Heaven. Proceedings of the Fifth International Conference on Orthodox Church Music. University of Eastern Finland, Joensuu, Finland, 3-9 June 2013, (Finland) 2015, pp.138-152.

 

 Διεύθυνση URL σελίδας με πλήρη κατάλογο δημοσιεύεων

http://publicationslist.org/achilleas-chaldaeakes

 

Προσωπική ιστοσελίδα

https://www.achilleaschaldaeakes.gr

 

Καλλιτεχνική Δραστηριότητα

Ο Αχιλλέας Χαλδαιάκης είναι και χοράρχης ενός πολύ γνωστού διεθνώς καλλιτεχνικού σχήματος, του χορού ψαλτών Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης. Με τους Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης έχει μέχρι τώρα πραγματοποιήσει περισσότερες από 400 παραστάσεις ανά τον κόσμο (Ευρώπη, Ασία, Αμερική και Αυστραλία) κι έχει παρουσιαστεί επανειλημμένα στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό. Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης έχουν ψάλει σε φημισμένους συναυλιακούς χώρους, αλλά και σε πολλούς μνημειακούς βυζαντινούς ναούς, κατά διάφορες εορτολογικές ή άλλες επετειακές περιστάσεις, ενώ έχουν ως τώρα ηχογραφήσει περίπου 25 ψηφιακούς δίσκους [https://www.youtube.com/playlist?list=PLB65889676CC3D40E]. Αναπτύσσει επίσης και μια διεθνή καλλιτεχνική πορεία ως χοράρχης, αφού πολλές φορές μετακαλείται ως επισκέπτης χοράρχης από γνωστά, εκτός Ελλάδος, χορωδιακά σχήματα, σχήματα που σχετίζονται ή και όχι με τον χώρο της παραδοσιακής Βυζαντινής Μουσικής. Ο ίδιος ακόμη ως ψάλτης ψάλλει ενεργά και συστηματικά σε κεντρική εκκλησία των Αθηνών, αλλά παράλληλα ψάλλει και σε διάφορες λατρευτικές ή καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπου και συχνά καλείται σαν καλλιτέχνης ερμηνευτής. Έχει τέλος ερμηνεύσει και δισκογραφήσει, είτε μόνος του είτε με διάφορα καλλιτεχνικά σχήματα, πολλούς και ποικίλους ύμνους της βυζαντινής μελοποιητικής παραγωγής (αρκετοί των οποίων ήταν προϊόν της παράλληλης ακαδημαϊκής έρευνάς του), αλλά και δείγματα κοσμικής, παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής [https://www.youtube.com/playlist?list=PL220DA1CBC56C814C].