ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Κ. ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ» (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4/2024)

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ Κ. ΚΩΣΤΑ ΧΑΡΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΙ» (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/4/2024)

Την Παρασκευή, 12 Απριλίου 2024, στο πλαίσιο του μαθήματος «Συνοπτική Ιστορία της Ευρωπαϊκής Μουσικής ΙΙ» (12:00-15:00) θα παρουσιαστεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ανέπτυξε ο κύριος Κώστας Χάρδας (Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) με θέμα «Η Συμφωνία του Αποχαιρετισμού του Haydn: Όταν γεννήθηκε η συμφωνική μουσική». Το πρόγραμμα πρωτοπαρουσιάστηκε στην Θεσσαλονίκη στις 17 Φεβρουαρίου σε συνεργασία με την ΚΟΘ (βλ. trailer: https://www.youtube.com/watch?v=K1Wu4SDx9qA&t=3s). Για τις ανάγκες του μαθήματος τα μέρη που εκτελέστηκαν από την ΚΟΘ θα παρουσιαστούν από ηχογράφηση.