ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022 του Τμήματoς.

https://drive.google.com/drive/folders/1hx2I9FkGwdFogmW1PDEYCZhdbORUQnCy?usp=sharing

Από την Κοσμητεία