ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής Φεβρουαρίου 2023.

https://drive.google.com/drive/folders/1lFk0IOmGFM1CCqfeEwH1kdrgCb74AXu-?usp=share_link