ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ (28 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ)

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής διοργανώνουν διαδικτυακό σεμινάριο για τα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών αναφορών (bibliographic tools) με επικέντρωση στο λογισμικό Zotero. Το σεμινάριο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες της Φιλοσοφικής Σχολής, προκειμένου να τους δείξει τις δυνατότητες των εργαλείων αυτών και να τους ενθαρρύνει να τα χρησιμοποιήσουν για τις ερευνητικές τους ανάγκες. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα γίνει επίδειξη του ελεύθερου λογισμικού Zotero.

Το σεμινάριο θα γίνει δυο φορές, την Πέμπτη 28/3 (11.00-12.00) και την Τετάρτη 3/4 (17.00-18.00).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή εδώ,  για την Πέμπτη (28/3) μέχρι 26/3 και για την Τετάρτη (3/4) μέχρι 1/4 αντίστοιχα και θα λάβουν το σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης εγκαίρως.