ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι όσοι φοιτητές παρουσίασαν την εργασία τους στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου στα μαθήματα:

1.Μουσικές του Κόσμου

2.Μουσικές της Μεσογείου: Βόρεια Αφρική

και επιθυμούν να βαθμολογηθούν στο τρέχον εξάμηνο, μπορούν να την παραδώσουν σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος.

Προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός, η παράδοση θα γίνει αλφαβητικά και σε διαφορετικές μέρες.

01/07/2020 Όσων το επίθετο αρχίζει από Α-Ι

02/07/2020 Όσων το επίθετο αρχίζει από Κ-0

03/07/2020 Όσων το επίθετο αρχίζει από Π-Ω

Η παρούσα ανακοίνωση ισχύει και για τους επι πτυχίω φοιτητές οι οποίοι παρουσίασαν την εργασία τους κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, στα μαθήματα:

1.Μουσικές της Μεσογείου: Νότια Ευρώπη

2.Μουσική Χορός και Πολιτική

 

Μαρία Παπαπαύλου