ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ Κ. ΠΟΥΛΑΚΗ (ΠΕΜΠΤΗ 28/3/2024)

Το μάθημα Εφαρμοσμένης Εθνομουσικολογίας της Πέμπτης 28/3/2024 θα ξεκινήσει στις 19:00.

Ο διδάσκων

Ν. Πουλάκης