ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση των εργασιών για τα μαθήματα "Μουσικοί Χάρτες του Ελληνισμού-Μουσικά δίκτυα" και "Έρευνα της Ελληνικής δημοτικής μουσικής-Ιστορία, Μεθοδολογία" είναι η 24.9.2021 και ώρα 23.59. Για την παράδοση της εργασίας έχει ανοίξει για το κάθε μάθημα νέα εργασία στα ενεργά εργαλεία του eclass. Μπορείτε να στείλετε την εργασία μόνο ανεβάζοντας το αρχείο του κειμένου μέσω του eclass στην σχετική εργασία.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ να ανατρέξετε στις σχετικές ανακοινώσεις του κάθε μαθήματος μέσα στο eclass. Όσοι φοιτητές έχουν απεγγραφεί, παρακαλούνται να στείλουν ένα νέο αίτημα εγγραφής στο μάθημα με αιτιολογία "Συμμετοχή στην εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021"

O διδάσκων
Γιάννης Βαλιάντζας