ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023 - 2024

Παρακαλούμε δείτε στο συνημμένο αρχείο την ανακοίνωση της Κοσμητείας σχετικά με την εξεταστική περίοδο χειμερινού εξαμήνου 2023-2024.

Ανακοίνωση Κοσμητείας για εξεταστική Φεβρουαρίου