ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ «ΕΘΝΟΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ» (ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025)

Προκήρυξη ΠΜΣ «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025)

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εθνομουσικολογία και Μουσική Ανθρωπολογία» του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απευθύνεται σε αποφοίτους διαφόρων γνωστικών αντικειμένων που ενδιαφέρονται να μελετήσουν τη σχέση μουσικής και κουλτούρας στο παρελθόν και στο παρόν.

Το ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο πάντα γοήτευε την ανθρώπινη σκέψη. Παραδείγματα από τον ινδικό, αραβικό και οθωμανικό πολιτισμό θα φωτίσουν τη σχέση της μουσικής με την κουλτούρα, τις αντιλήψεις των ανθρώπων για το χρόνο, το χώρο και τον ήχο, τη σχέση τους με την έννοια του «ιερού». Παραδείγματα από την εποχή μας θα εστιάσουν στη σχέση της δημοφιλούς μουσικής με τις μουσικές βιομηχανίες. Τα οπτικοακουστικά μέσα θα μελετηθούν ως προς την εφαρμογή τους στην έρευνα, καταγραφή και διάχυση της εθνομουσικολογικής και ανθρωπολογικής γνώσης.

Το ΠΜΣ είναι διετές, πλήρους φοίτησης και προκηρύσσεται κάθε δύο χρόνια. Είναι το πρώτο και μοναδικό ατελές (χωρίς δίδακτρα) ΠΜΣ «Εθνομουσικολογίας και Μουσικής Ανθρωπολογίας» στην Ελλάδα. Όσοι/όσες ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας για την κάλυψη έως 20 θέσεων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25, από τη Δευτέρα 01/07/2024 έως και την Παρασκευή 14/09/2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eprotocol.uoa.gr/. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα σπουδών στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://anthro.music.uoa.gr/

Προκήρυξη

Αφίσα