Menu

Τμήμα Μουσικών Σπουδών

ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ»

Επίσημη Ιστοσελίδα ΠΜΣ:  https://byzantinemusicology.music.uoa.gr/

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

Στο ΠΜΣ «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη» γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Ειδικότερα, για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/ες που επιπλέον των ανωτέρω κατέχουν Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό Άριστα από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες [δέκα (10) για την ειδίκευση Βυζαντινή Μουσικολογία και δέκα (10) για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη] σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΦΕΚ 2643/6-7-2018, τ. Β΄.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.