ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΕMIΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΜΣ "ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ"

Πέμπτη 6 Απριλίου 2023 στο LabMat studio του ΕΚΠΑ 3-6 μμ

Μάθημα Jazz Mapping, διδάσκων Δημήτρης Βασιλάκης

Προσκεκλημένη: Cherise Adams Burnett presentation/workshop

Η τραγουδίστρια, συνθέτης και εκπαιδευτικός Cherise Adams Burnett μεγάλωσε μουσικά στην πλατφόρμα των Tomorrow' s Warriors από τα 12 της χρόνια και τώρα είναι ανερχόμενο αστέρι της τζαζ και r&b σκηνής του Λονδίνου.

Η πλατφόρμα αυτή μαθαίνει μουσική τζαζ και αυτοσχεδιασμό σε νέους, κυρίως από τις Afro-caribbean κοινότητες του Λονδίνου, που ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές και δεν έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε τέτοια εκπαίδευση. Ο εμπνευστής του προγράμματος Gary Crosby έχει αποσπάσει πολλά βραβεία για το κοινωνικό του έργο ενώ η συνεργασία με τον Δημήτρη Βασιλάκη ξεκίνησε το 2003 μέσω του Βρετανικού Συμβουλίου με εκπαιδευτικά και συναυλία στο φεστιβάλ τζαζ της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.

Την ξεχωριστή αυτή καλλιτέχνη θα έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στο LabMat studio του ΕΚΠΑ για ένα εργαστήρι/παρουσίαση/ανοικτή πρόβα με θέμα τα Blues, την θέση της γυναίκας στην τζαζ, στα πλαίσια του μαθήματος του Δημήτρη Βασιλάκη jazz mapping στους φοιτητές του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες πρακτικές. Η παρουσίαση γίνεται και στα πλαίσια των παράλληλων εκπαιδευτικών δράσεων του Rhodes & South Aegean International Festival στο οποίο εφέτος τον Αύγουστο συμμετέχει η Cherise και το οποίο λαμβάνει τιμητική αιγίδα από το 2019 από το ΕΚΠΑ.

 

Σχετικά links:

Cherise

https://www.youtube.com/channel/UC_DAVFkCFeZzadPWCC-qiKQ

Εδώ η συναυλία που θα ακολουθήσει στο Half Note.

https://www.halfnote.gr/event/dimitrios-vassilakis-ballads-blues/

Tomorrow' s Warriors

https://tomorrowswarriors.org/

Gary Crosby

https://garycrosbybass.com/

RIJF

https://rhodes-international-jazz-festival.com/

https://www.youtube.com/@rhodessouthaegeaninternati3783

 

==================

 

 

JAZZ MAPPING (LECTURER: DIMITRIOS VASSILAKIS) - GUEST ARTIST: CHERISE ADAMS BURNETT (PRESENTATION/WORKSHOP/OPEN REHEARSAL)

Thursday April 6th 2023 at LabMat studio National & Kapodistrian University of Athens, 3-6 p.m.

Jazz Mapping course, taught by Dimitrios Vassilakis

Guest artist: Cherise Adams Burnett presentation/workshop

Singer, composer and educator Cherise Adams Burnett grew up musically with Tomorrow's Warriors from the age of 12 and is now a rising star in the vibrant London jazz and r&b scene.

This platform teaches jazz music and improvisation to young people, mainly from London's Afro-Caribbean communities, who live in inner cities and deprived areas and lack access to proper education. The initiator of the project Gary Crosby has won many awards for his work for the community and the collaboration with Dimitrios Vassilakis began in 2003 through the British Council with educational activities and a concert at the Technopolis Jazz Festival of the Municipality of Athens.

We will have the pleasure of hosting this special artist at the LabMat studio of the University of Athens for a workshop/presentation/open rehearsal on the Blues, the place of women in jazz, as part of Dimitris Vassilakis' jazz mapping course for students of the postgraduate course Music Technology and Contemporary Practices. The presentation is also part of the parallel educational activities of the Rhodes & South Aegean International Festival in which Cherise is participating this August and which receives honorary auspices since 2019 from the National & Kapodistrian University of Athens.

 

Related links:

Cherise

https://www.youtube.com/channel/UC_DAVFkCFeZzadPWCC-qiKQ

Here is the concert that will follow at the Half Note.

https://www.halfnote.gr/event/dimitrios-vassilakis-ballads-blues/

Tomorrow's Warriors

https://tomorrowswarriors.org/

Gary Crosby

https://garycrosbybass.com/

RIJF

https://rhodes-international-jazz-festival.com/

https://www.youtube.com/@rhodessouthaegeaninternati3783