ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ (9/2/2024)

Όσοι επί πτυχίω φοιτητές θέλουν να βαθμολογηθούν σε μάθημα εαρινού εξαμήνου της Χριστίνας Αναγνωστοπούλου, παρακαλώ να στείλουν γραπτή εργασία στην ηλεκτρονική τάξη, στο μάθημα "Επί πτυχίω μαθημάτων Αναγνωστοπούλου" https://eclass.uoa.gr/courses/MUSIC430/ στην ενότητα Εργασίες, στο "Ανοιχτή Υποβολή Εργασιών Φοιτητών" ως το τέλος του Φλεβάρη. 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο canagnos[at]gmail[dot]com με θέμα ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ. 

 

Ευχαριστώ 

Η διδάσκουσα 

Χ.Α.