ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευσή του της 5ης Φεβρουαρίου 2021, το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αφού συζήτησε το υπό ψήφιση νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και ιδιαίτερα το ζήτημα της ίδρυσης «Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακού Ιδρύματος» (Ο.Π.Π.Ι.), κατέληξε στα εξής.

Το Τ.Μ.Σ. συντάσσεται πλήρως με τα ψηφίσματα της Συγκλήτου και της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. Συγκεκριμένα, θεωρεί πως η ίδρυση και εγκατάσταση στους πανεπιστημιακούς χώρους αστυνομικής δύναμης, η οποία δεν θα υπάγεται στις αρμοδιότητες των νόμιμων διοικητικών οργάνων των Α.Ε.Ι. και δεν θα λογοδοτεί σε αυτά, αντιβαίνει στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή του αυτοδιοίκητου. Στην εν λόγω αρχή αντιβαίνει και η ανάληψη πειθαρχικών αρμοδιοτήτων εκ μέρους της Ο.Π.Π.Ι.

Ζητήματα αντισυνταγματικότητας τίθενται και αναφορικά με τη φυσική και ηλεκτρονική παρακολούθηση των εσωτερικών δραστηριοτήτων των Ιδρυμάτων. Υπενθυμίζεται ότι το ακαδημαϊκό προσωπικό των Ιδρυμάτων (διδάσκοντες και φοιτητές) διατηρούν την ιδιότητα του πολίτη, του οποίου η συναίνεση στην παρακολούθηση κρίνεται απολύτως απαραίτητη.

Επιπλέον, η ίδρυση της Ο.Π.Π.Ι. αφαιρεί από τα Α.Ε.Ι. πάγιους πόρους, οι οποίοι θα μπορούσαν να διατεθούν τόσο για την αποτελεσματική φύλαξή τους από ίδιον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, όσο και για την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης που τα μαστίζει.

Σε ό,τι αφορά το Τμήμα Μουσικών Σπουδών, η παρουσία ένοπλης αστυνομικής δύναμης στους χώρους της Φιλοσοφικής Σχολής θα υπονομεύσει την προσπάθεια του Τμήματος για άνοιγμα στην κοινωνία μέσα από τη διοργάνωση ελεύθερα προσβάσιμων επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Αυτό που έχουν ανάγκη τα Α.Ε.Ι. της χώρας μας τη δύσκολη τούτη περίοδο είναι η ενίσχυση του ερευνητικού και διδακτικού έργου, μέσα από την εξασφάλιση προσωπικού και πόρων, καθώς και η προστασία της περιουσίας τους –που άλλωστε είναι δημόσια περιουσία– υπό την προϋπόθεση ωστόσο της μη υπονόμευσης της συνταγματικής τάξης και των πολιτικών δικαιωμάτων που αυτή εγγυάται.