ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 2022-2023 ΣΤΟ ΠΜΣ "ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ"

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων 2022-2023 στο ΠΜΣ "Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές"

Δείτε την προκήρυξη εδώ.