ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2021 του Τμήματoς Μουσικών Σπουδών.

https://drive.google.com/drive/folders/1jI1Bqxv1nTQMGO17SFrv6BIT0Eesgqzz?usp=sharing

Από την Κοσμητεία