ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2020 του Τμήματος.

https://drive.google.com/drive/folders/1xCrbeRxZumZXCcL7tmn5Rv1MvNHWGPsm?usp=sharing

Από την Κοσμητεία