ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

Παρακαλούμε βρείτε στον κάτωθι ηλεκτρονικό σύνδεσμο το πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2021 του Τμήματoς Μουσικών Σπουδών.

https://drive.google.com/drive/folders/1clMElnPWRUKgxdYrV5TkY6oJzg9eVwco?usp=sharing

Από την Κοσμητεία