ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ΕΣΠΑ) ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2023-2024