ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΜΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020-2021

Aγαπητές και αγαπητοί υποψήφιες-οι του ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές» σας υπενθυμίζουμε το πρόγραμμα των εισαγωγικών εξετάσεων 2020-2021.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/9/2020

16:00-21:00: Εξέταση σε DAW, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχετε ήδη λάβει από τον κο Μαλαφή.

ΤΡΙΤΗ 29/9/2020 : Eξετάσεις δια ζώσης

12:00-14:00: Γραπτές εξετάσεις δια ζώσης, στο αμφιθέατρο 311 της Φιλοσοφικής Σχολής (3ος όροφος)

14:30-15:30: Αγγλικά, στο αμφιθέατρο 311 της Φιλοσοφικής Σχολής (3ος όροφος) Θα εξεταστούν μόνο όσοι δεν είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1. Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση ηλεκτρονικού μέσου για την εν λόγω εξέταση. Επιτρέπεται μόνον η χρήση λεξικού σε έντυπη μορφή.

15:00-18:00: Προσωπική συνέντευξη

α) Προσωπική συνέντευξη ενώπιον της ΣΕ για τις/τους υποψήφιες/ους της ειδίκευσης "Μουσική δημιουργία για νέα μέσα"

β) Πρακτική εξέταση και προσωπική συνέντευξη για τις/τους υποψήφιες/ους της ειδίκευσης Jazz Μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες.

Λόγω Covid-19, η πρακτική εξέταση θα γίνει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με CD ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ (δική σας ηχογράφηση, iReal Pro, Band in a Box, κλπ.), το οποίο θα προσκομίσετε οι ίδιοι/ες.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Εκ της Γραμματείας