ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2024 (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ)