ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΜΣ «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ» 2023-2024

Ανακοινώνεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων του ΠΜΣ "Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη" έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2023.