ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Με απόφαση της Γ.Σ. του Τμήματος και σε εφαρμογή σχετικής απόφασης της Συγκλήτου με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2021, ανακοινώνεται ότι η διδασκαλία των μαθημάτων «Θεωρία και πράξη της τονικής μουσικής (Ι+ΙΙ)» και «Μορφολογία της ευρωπαϊκής μουσικής (Ι+ΙΙ)» του κ. Ι. Φούλια μεταφέρεται στο επόμενο (εαρινό) εξάμηνο. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι εξετάσεις στα παραπάνω μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά για τους επί πτυχίω φοιτητές κατά την τρέχουσα εξεταστική περίοδο, μεταξύ 15-19 Φεβρουαρίου 2021 (λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται προσεχώς στο e-class).