ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μαθήματα του κ. Αποστολόπουλου επί του παρόντος και μέχρι νεωτέρας θα συνεχίσουν να γίνονται διαδικτυακά. Όσοι φοιτητές δεν έχουν τους κωδικούς του eclass, όπου θα αναρτώνται οι σύνδεσμοι για κάθε συνεδρία, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέσω μέηλ με το διδάσκοντα, ώστε να τους αποσταλούν.