ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

Για την εξέταση των μαθημάτων του κ. Πουλάκη για το χειμερινό εξάμηνο 2023-2024 (ισχύει για όλους τους φοιτητές και για τους επί πτυχίω), θα υπολογιστούν: α) η προαιρετική πρόοδος που έχει ήδη κατατεθεί (20%) και β) η τελική εργασία (80%), η οποία θα υποβληθεί μόνο ηλεκτρονικά μέσω eclass στις ημερομηνίες όπως αυτές ορίστηκαν εκ νέου από την Κοσμητεία για τις γραπτές εξετάσεις. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι οδηγίες που είχαν δοθεί στις διαλέξεις των μαθημάτων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.