ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. ΧΑΨΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

Ανακοινώνεται, ότι οι επί πτυχίω φοιτητές, οι οποίοι επιθυμούν να εξεταστούν στα ακόλουθα μαθήματα του κυρίου Α. Χαψούλα: 1. Εθνομουσικολογία Ι, 2. Αραβοπερσική Μουσική και 3. Ινδική Μουσική, μπορούν  να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα στο e-mail hapsoula[at]otenet[dot]gr.  Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί με γραπτή εργασία, η οποία θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή.