ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Κ. ΒΑΛΙΑΝΤΖΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΪΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ"

Έπειτα από σχετική ενημέρωση της κοσμητείας, παρακαλείται κάθε φοιτητής που επιθυμεί να εξεταστεί στο μάθημα για το εαρινό εξάμηνο 2020 να μεριμνήσει να δηλώσει (το αργότερο μέχρι τις 12 Ιουνίου) τη συμμετοχή του στην εξέταση του μαθήματος.

Παράκληση η δήλωση συμμετοχής να γίνει με την αποστολή ενός email στη διεύθυνση ival@music.uoa.gr

Στο θέμα του email παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμο σας και στη συνέχεια Συμμετοχή στην ηλεκτρονική εξέταση για το μάθημα Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα μέσω e-class. 

πχ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΛΙΑΝΤΖΑΣ - Συμμετοχή στην ηλεκτρονική εξέταση για το μάθημα Ελληνικά Λαϊκά Μουσικά Όργανα μέσω eclass

Υπενθυμίζεται ότι η εξέταση θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως μέσω της πλατφόρμας του e-class, στην οποία είναι βέβαια αναγκαία η προηγούμενη εγγραφή όλων όσων πρόκειται να εξεταστούν.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση μέσω e-class για αναλυτικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση.


Γιάννης Βαλιάντζας