ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ «ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίαςτης πανδημίας, μετά από σοβαρό προβληματισμό, ο Τομέας Εθνομουσικολογίας τουΤμήματος Μουσικών Σπουδών αποφάσισε να ΜΗΝ προκηρύξει για το ακαδημαϊκό έτος2020-21 τον νέο κύκλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκτέλεση-Ερμηνείατης Παραδοσιακής Μουσικής».

Το συγκεκριμένο ΠΜΣ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στηδιαδραστική διδασκαλία του τραγουδιού και των οργάνων σε ατομικό επίπεδο μεέμφαση στον αυτοσχεδιασμό, καθώς και στη σύμπραξη των φοιτητών σε πολυμελή ορχηστρικάσύνολα. Θεωρούμε ότι οι αναγκαίες αυτές συνθήκες δεν μπορούν να υλοποιηθούν σεικανοποιητικό βαθμό με την εξ αποστάσεως διδασκαλία και διαδικτυακή επικοινωνίαπου επιβάλουν τα έκτακτα μέτρα.

Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε σε θέση να επανέλθουμε μενέα προκήρυξη για το συγκεκριμένο ΠΜΣ από το ακαδημαϊκό έτος 2021-22.

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Καθηγητής Λάμπρος Λιάβας