ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αθήνα, 13-11-2020

                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Συνέλευση του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (3η/13-11-2020) αποφάσισε την οριστική παύση ισχύος του παλαιού προγράμματος σπουδών (εισακτέοι πριν από το ακαδ. έτος 2010-2011).

Μεταβατικές Διατάξεις:

Φοιτητές/τριες εγγεγραμμένοι/ες προ του 2010 μπορούν να εξακολουθούν να δηλώνουν μαθήματα στο παλαιό πρόγραμμα σπουδών και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους με το συγκεκριμένο καθεστώς έως και την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου του ακαδ. έτους 2021-2022 (Σεπτέμβριος 2022).

Σε κάθε άλλη περίπτωση και εφόσον παρέλθει η ημερομηνία αυτή χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, οι φοιτητές εντάσσονται υποχρεωτικά στο νέο πρόγραμμα σπουδών όπως αυτό ισχύει για τους εισακτέους από το ακαδ. έτος 2010-2011 και μετά.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές του παλαιού προγράμματος έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να μεταπηδήσουν στο νέο πρόγραμμα και να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους βάσει αυτού, ακολουθώντας όλες τις σχετικές προβλέψεις (κατεύθυνση, πτυχιακή εργασία κλπ), όπως φαίνονται στον ισχύοντα οδηγό σπουδών.