ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο παρακάτω αρχείο.

Ανακοίνωση