ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2024)

Οι γραπτές εξετάσεις (υποχρεωτικές) του μαθήματος "Εθνογραφικός Κινηματογράφος και Ντοκιμαντέρ" για τους επί πτυχίω φοιτητές (Ιούνιος 2024) θα πραγματοποιηθούν την ημέρα και ώρα του μαθήματος "Μουσική και Κινηματογράφος: Ανθρωπολογικές Προσεγγίσεις", σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα. Η υποβολή προόδου (προαιρετική) και τελικής εργασίας (υποχρεωτική) είναι ανοικτή στο eclass.

Οι γραπτές εξετάσεις (υποχρεωτικές) του μαθήματος "Οργάνωση και Διαχείριση Εθνομουσικολογικών Αρχείων" για τους επί πτυχίω φοιτητές (Ιούνιος 2024) θα πραγματοποιηθούν την ημέρα και ώρα του μαθήματος "Εφαρμοσμένη Εθνομουσικολογία", σύμφωνα με το αναρτημένο πρόγραμμα. Η υποβολή προόδου (προαιρετική) και τελικής εργασίας (υποχρεωτική) είναι ανοικτή στο eclass.