ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΒΟΥΡΑ (ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021)

Ανακοινώνεται ότι η καταλητική ημερομηνία παράδοσης των εργασιών για τα μαθήματα του κ. Παύλου Κάβουρα (εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021) ορίζεται η Παρασκευή 17/9/2021, με email στη διεύθυνση pkavouras@music.uoa.gr.