ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. εντάχθηκε στο σύστημα ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων προς όλες τις υπηρεσίες του Ιδρύματος τόσο από τους πολίτες με χρήση του κωδικού Taxisnet όσο και από τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού τους. Η αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας  https://eprotocol.uoa.gr.