ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΕΣΠΑ) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 2023-2024