Αρχική σελίδα » Το Τμήμα

Φυσιογνωμία του Τμήματος

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών ανήκει στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι επιστήμονες με διδακτορικούς τίτλους σπουδών στα γνωστικά αντικείμενα στα οποία έχουν εκλεγεί (με εξαίρεση ένα μόνο μέλος ΔΕΠ το οποίο έχει εκλεγεί σε καλλιτεχνικό αντικείμενο). Το Τμήμα έχει πρωτίστως επιστημονική φυσιογνωμία και καλλιεργεί την έρευνα και την επιστήμη της μουσικολογίας σε όλες τις σύγχρονες εκφάνσεις της. Πολλά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος είναι και μουσικοί, με σημαντική καλλιτεχνική παρουσία τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό.

Το Τμήμα χωρίζεται σε τρείς τομείς:

Α. Τομέας Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας

Β. Τομέας Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας

Γ. Τομέας Τεχνολογίας Ήχου, Μουσκοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας

Η φοίτηση στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών διαρκεί 5 χρόνια. Η στόχευση του Τμήματος είναι, το πτυχίο που θα χορηγείται βάσει του Νέου Προγράμματος, που θεσπίστηκε το καλοκαίρι του 2010, να κατοχυρώνει ακαδημαϊκή ισοδυναμία με μεταπτυχιακό τίτλο Master.

Στους απόφοιτους του Τμήματος παρέχονται πολλές δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Μέσα στο Τμήμα παρέχεται ήδη η δυνατότητα μεταπτυχιακών σπουδών μέσα από το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μουσική κουλτούρα και επικοινωνία: ανθρωπολογικές και επικοινωνιακές προσεγγίσεις της μουσικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προβλέπεται σύντομα η ίδρυση και λειτουργία και άλλων μεταπτυχιακών προγραμμάτων.