Εκδηλώσεις

Περισσότερα »

Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Προκήρυξη του Π.Μ.Σ με τίτλο "ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ" του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και θέτει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-6 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μουσικολογία», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2015) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2015) και την Πρυτανική Απόφαση 63/29-5-2015 (Φ.Ε.Κ. 1097/Β/10-6-2015).

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τέσσερις κατευθύνσεις:

i. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία (Ιστορία της Μουσικής)

ii. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

iii. Μουσική Τεχνολογία

iv. Βυζαντινή Μουσικολογία

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

http://www.music.uoa.gr/fileadmin/music.uoa.gr/uploads/docs/pms_mousikologia/PMS_MOYSIKOLOGIA_prokiryxi.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  «ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ»

http://www.music.uoa.gr/fileadmin/music.uoa.gr/uploads/docs/pms_mousikologia/AITISI_GIA_PMS_MOYSIKOLOGIA.pdf

Ανακοινώσεις

Περισσότερα »