Εκδηλώσεις

Περισσότερα »

Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Αποτελέσματα εξετάσεων του ΠΜΣ «Μουσικολογία» του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποτελέσματα εξετάσεων του ΠΜΣ «Μουσικολογία» του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ

Αγαπητές & Αγαπητοί,

Οι επιτυχόντες στις (κατά τις 22&23 Σεπτεμβρίου τ.ε.) προφορικές και γραπτές εξετάσεις για το ΠΜΣ «Μουσικολογία» του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ είναι (ανά κατεύθυνση) οι ακόλουθοι:

 Κατεύθυνση: Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία

(Ιστορία της Μουσικής)

 

 1. Βρεττού Κωνσταντίνα
 2. Διονάτος Αλέξανδρος
 3. Κορδάτου Βασιλική
 4. Κωνσταντινίδης Αλέξιος
 5. Μηνακούλη Έφη
 6. Νάστος Αθανάσιος
 7. Σουλτάνης Ευστάθιος
 8. Τσιμπούρης Ευθύμιος

 Κατεύθυνση: Εθνομουσικολογία & Πολιτισμική Ανθρωπολογία

 

 1. Γουσέτης Αναστάσιος
 2. Ιωσηφίδης Γεώργιος
 3. Κυριακάκη Αθανασία
 4. Κωστόπουλος Δημήτριος
 5. Λίβα Μαργαρίτα
 6. Μήτσου Πέτρος
 7. Παπαλάμπρου Αναστασία
 8. Παπανικολάου Ειρήνη
 9. Πέτσα Πουτούρη Αφροδίτη
 10. Ράλλη Θεοδώρα-Δάφνη 

 

Κατεύθυνση: Μουσική Τεχνολογία

 

 1. Διονάτος Γεράσιμος
 2. Κατσάνης Αλέξανδρος
 3. Κινόπουλος Δημήτρης
 4. Κραβαρίτη Σοφία
 5. Ντάση Δήμητρα
 6. Ούπαλα Ελευθερία
 7. Παπαλέξης Δημήτρης
 8. Σκάρκου Ελένη
 9. Σκέντος  Σωτήριος Αλέξανδρος

 Κατεύθυνση: Βυζαντινή Μουσικολογία

 

 1. Αντωνίου Γεώργιος
 2. Βαβουλιώτη Ευανθία
 3. Δεριζιώτης Σταύρος
 4. Καπκίδη Μαρία
 5. Καραγκούνης Γεώργιος
 6. Κίκιλη Βασιλική
 7. Κουτράκος Παναγιώτης
 8. Μήτσης Άγγελος
 9. Μπούρης Νικόλαος
 10. Πολυκαρπίδης Πολύκαρπος
 11. Τσόγιας Βίκτωρ

Οι παραπάνω καλούνται:

 1. Να καταθέσουν κατά το διάστημα 1-9 Οκτωβρίου 2015 το ορισμένο τέλος εγγραφής στον ειδικό λογαριασμό του ΕΛΚΕ[1], προσκομίζοντας αντίγραφο του καταθετηρίου στη Γραμματεία της Σχολής, στην κα Ευγενία Αποσκίτη, και λαμβάνοντας ταυτόχρονα τη σχετική εξοφλητική απόδειξη.
 2. Να προσέλθουν κατά τη Δευτέρα&Τρίτη 12&13 Οκτωβρίου 2015 στη Γραμματεία της Σχολής, φέροντας αντίγραφο ταυτότητας και 3 φωτογραφίες τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της εγγραφής τους.

 Τα μαθήματα θα αρχίσουν από τις 15 Οκτωβρίου 2015, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα:

 

ΜΑΘΗΜΑ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ & ΑΙΘΟΥΣΑ

1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μεθοδολογία της έρευνας και τεχνική της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας

Ν. Μαλιάρας

Δευτέρα, 18:30-20:30

(922)

Πηγές μουσικολογικής έρευνας

Ι. Lerch-Καλαβρυτινού &

Ι. Παπαθανασίου

Τρίτη, 17:00-19:00

(926)

Κριτική έκδοση

μουσικών κειμένων

Π. Μπαμίχας

Παρασκευή, 17:00-19:00

(922)

2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μουσικοί Πολιτισμοί

Α. Χαψούλας

Τετάρτη, 18:00-21:00

(740)

Μεθοδολογία της Επιτόπιας Έρευνας

Μ. Παπαπαύλου

Πέμπτη, 18:00-21:00

(740)

Σύγχρονη Δημοφιλής Μουσική

Β. Λαλιώτη

Παρασκευή, 18:00-21:00

(740)

3η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Aνάλυση, σύνθεση, επεξεργασία του ηχητικου σήματος

Α. Γεωργάκη

Δευτέρα, 15:00-18:00

(918)

Προγραμματισμός για μουσικές εφαρμογές

Γ. Ζάννος

Δευτέρα, 18:00-21:00

(918)

Μουσική και Γνωσιακές Επιστήμες

Χ. Αναγνωστοπούλου

Τρίτη, 16:00-19:00

(918)

4η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Μεθοδολογία της βυζαντινομουσικολογικής έρευνας

Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Δευτέρα, 18:00-21:00

(ΒΚΨ)

Χειρόγραφα της Ψαλτικής Τέχνης

Φλώρα Κρητικού

 

Τετάρτη, 18:00-21:00

(ΒΚΨ)

Το λειτουργικό πλαίσιο της ψαλτικής επιτέλεσης

Δημήτριος Μπαλαγεώργος

Παρασκευή, 18:00-21:00 (ΒΚΨ)

 Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

(υπογραφή)[2]

Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Αν. Καθηγητής[1] Τα στοιχεία του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού του ΕΛΚΕ [που καταχωρίζονται στον ακόλουθο διαδικτυακό τόπο: http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx#6] επαναλαμβάνον-ται κι εδώ:

                  Name                               : Special Account for Research Grants of the National and

                                                              Kapodistrian University of Athens

                  Bank                                : ALPHA BANK AE

                  Branch                             : 101

                  Address                            : 1 Korai & Stadiou str., 105 64Athens,Greece

                  Number                            : 802002001000227

                  ΙΒΑΝ                                : GR0301408020802002001000227

                  Swift/BIC                        : CRBAGRAA

 

                  Όνομα                              : Eιδικός Λογαριασμός Kονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και        

                                                              Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Aθηνών

                  Tράπεζα                           : ALPHA BANK AE

                  Yποκατάστημα               : 101

                  Διεύθυνση                        : Κοραή 1 & Σταδίου, 105 64 Aθήνα

                  Aριθμός Λογ/σμού         : 802002001000227

                  ΙΒΑΝ                                : GR0301408020802002001000227

                  Swift/BIC                        : CRBAGRAA

[2] Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις εξετάσεις του ΠΜΣ «Μουσικολογία» του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

(για τις εξετάσεις του ΠΜΣ «Μουσικολογία» του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ)

Αγαπητές & Αγαπητοί,

 Ληξάσης ήδη της προθεσμίας (31.8.2015) υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ «Μουσικολογία» του ΤΜΣ του ΕΚΠΑ, και κατόπιν του γενομένου ελέγχου και της πρωτογενούς αξιολόγησης των υποβληθεισών αιτήσεων από τη ΣΕ του ΠΜΣ, καλούνται οι κάτωθι (ανά κατεύθυνση του ΠΜΣ μνημονευόμενοι) να προσέλθουν κατά τις 22&23 Σεπτεμβρίου τ.ε. στις ως ακολούθως πραγματοποιηθησόμενες γραπτές και προφορικές εξετάσεις: 

 Α´. ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Κατεύθυνση: Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία

(Ιστορία της Μουσικής)

22.9.2015, ώρα 17:00-19:00, αίθουσα 741

 1. Βρεττού Κωνσταντίνα
 2. Διονάτος Αλέξανδρος
 3. Καραμπεροπούλου Δήμητρα
 4. Κορδάτου Βασιλική
 5. Κωνσταντινίδης Αλέξιος
 6. Μηνακούλη Έφη
 7. Νάστος Αθανάσιος
 8. Σουλτάνης Ευστάθιος
 9. Τσιμπούρης Ευθύμιος

 Κατεύθυνση: Εθνομουσικολογία & Πολιτισμική Ανθρωπολογία

22.9.2015, ώρα 17:00-19:00, αίθουσα 741

 1. Γουσέτης Αναστάσιος
 2. Ιωσηφίδης Γεώργιος
 3. Κυριακάκη Αθανασία
 4. Κωστόπουλος Δημήτριος
 5. Λίβα Μαργαρίτα
 6. Λιουδάκι Αικατερίνα
 7. Μήτσου Πέτρος
 8. Παπαλάμπρου Αναστασία
 9. Παπανικολάου Ειρήνη
 10. Πέτσα Πουτούρη Αφροδίτη
 11. Ράλλη Θεοδώρα-Δάφνη 
 12. Ταμπουρατζής Φώτιος
 13. Φανακίδου Μαρία

 Κατεύθυνση: Μουσική Τεχνολογία

22.9.2015, ώρα 17:00-19:00, αίθουσα 742

 1. Διονάτος Γεράσιμος
 2. Κατσάνης Αλέξανδρος
 3. Κατσαντώνης Κωνσταντίνος
 4. Κινόπουλος Δημήτρης
 5. Κραβαρίτη Σοφία
 6. Ντάση Δήμητρα
 7. Ούπαλα Ελευθερία
 8. Παπαλέξης Δημήτρης
 9. Σκάρκου Ελένη
 10. Σκέντος  Σωτήριος Αλέξανδρος
 11. Τσανέ Μαρκέλα

 Κατεύθυνση: Βυζαντινή Μουσικολογία

22.9.2015, ώρα 17:00-19:00, αίθουσα 742

 1. Αντωνίου Γεώργιος
 2. Βαβουλιώτη Ευανθία
 3. Δεριζιώτης Σταύρος
 4. Καπκίδη Μαρία
 5. Καραγκούνης Γεώργιος
 6. Κίκιλη Βασιλική
 7. Κουτράκος Παναγιώτης
 8. Μήτσης Άγγελος
 9. Μπούρης Νικόλαος
 10. Πολυκαρπίδης Πολύκαρπος
 11. Τσόγιας Βίκτωρ

Β´. ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Κατεύθυνση: Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία

(Ιστορία της Μουσικής)

22.9.2015, ώρα 19:30-20:30, αίθουσα 741

 1. Βρεττού Κωνσταντίνα
 2. Διονάτος Αλέξανδρος
 3. Καραμπεροπούλου Δήμητρα
 4. Κορδάτου Βασιλική
 5. Νάστος Αθανάσιος
 6. Σουλτάνης Ευστάθιος

Κατεύθυνση: Εθνομουσικολογία & Πολιτισμική Ανθρωπολογία

22.9.2015, ώρα 19:30-20:30, αίθουσα 741

 1. Γουσέτης Αναστάσιος
 2. Κωστόπουλος Δημήτριος

Κατεύθυνση: Μουσική Τεχνολογία

22.9.2015, ώρα 19:30-20:30, αίθουσα 742

 1. Διονάτος Γεράσιμος
 2. Κατσαντώνης Κωνσταντίνος
 3. Παπαλέξης Δημήτρης
 4. Σκάρκου Ελένη

 Κατεύθυνση: Βυζαντινή Μουσικολογία

22.9.2015, ώρα 19:30-20:30, αίθουσα 742

 1. Αντωνίου Γεώργιος
 2. Βαβουλιώτη Ευανθία
 3. Δεριζιώτης Σταύρος
 4. Καραγκούνης Γεώργιος
 5. Κουτράκος Παναγιώτης
 6. Μπούρης Νικόλαος
 7. Πολυκαρπίδης Πολύκαρπος
 8. Τσόγιας Βίκτωρ

 Γ´. ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (Συνέντευξη)

 Κατεύθυνση: Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία

(Ιστορία της Μουσικής)

23.9.2015, από ώρας 17:00, γραφείο 922

 1. Βρεττού Κωνσταντίνα
 2. Διονάτος Αλέξανδρος
 3. Καραμπεροπούλου Δήμητρα
 4. Κορδάτου Βασιλική
 5. Κωνσταντινίδης Αλέξιος
 6. Μηνακούλη Έφη
 7. Νάστος Αθανάσιος
 8. Σουλτάνης Ευστάθιος
 9. Τσιμπούρης Ευθύμιος

 Κατεύθυνση: Εθνομουσικολογία & Πολιτισμική Ανθρωπολογία

23.9.2015, από ώρας 17:00, γραφείο 925

 1. Γουσέτης Αναστάσιος
 2. Ιωσηφίδης Γεώργιος
 3. Κυριακάκη Αθανασία
 4. Κωστόπουλος Δημήτριος
 5. Λίβα Μαργαρίτα
 6. Λιουδάκι Αικατερίνα
 7. Μήτσου Πέτρος
 8. Παπαλάμπρου Αναστασία
 9. Παπανικολάου Ειρήνη
 10. Πέτσα Πουτούρη Αφροδίτη
 11. Ράλλη Θεοδώρα-Δάφνη 
 12. Ταμπουρατζής Φώτιος
 13. Φανακίδου Μαρία

 Κατεύθυνση: Μουσική Τεχνολογία

23.9.2015, από ώρας 17:00, αίθουσα 918

 1. Διονάτος Γεράσιμος
 2. Κατσάνης Αλέξανδρος
 3. Κατσαντώνης Κωνσταντίνος
 4. Κινόπουλος Δημήτρης
 5. Κραβαρίτη Σοφία
 6. Ντάση Δήμητρα
 7. Ούπαλα Ελευθερία
 8. Παπαλέξης Δημήτρης
 9. Σκάρκου Ελένη
 10. Σκέντος  Σωτήριος Αλέξανδρος
 11. Τσανέ Μαρκέλα

 Κατεύθυνση: Βυζαντινή Μουσικολογία

23.9.2015, από ώρας 17:00, γραφείο 927

 1. Αντωνίου Γεώργιος
 2. Βαβουλιώτη Ευανθία
 3. Δεριζιώτης Σταύρος
 4. Καπκίδη Μαρία
 5. Καραγκούνης Γεώργιος
 6. Κίκιλη Βασιλική
 7. Κουτράκος Παναγιώτης
 8. Μήτσης Άγγελος
 9. Μπούρης Νικόλαος
 10. Πολυκαρπίδης Πολύκαρπος
 11. Τσόγιας Βίκτωρ

  Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

(υπογραφή)

 Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Αν. Καθηγητής

 fileadmin/music.uoa.gr/uploads/docs/PMS_ANAKOINOSI_20151915.pdf

Προκήρυξη του Π.Μ.Σ με τίτλο "ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ" του Τμήματος Μουσικών Σπουδών

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών (ΤΜΣ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) οργανώνει και θέτει σε λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-6 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Μουσικολογία», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (ΓΣΕΣ) του ΤΜΣ (συνεδρίαση της 17ης Μαρτίου 2015) και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 30ης Απριλίου 2015) και την Πρυτανική Απόφαση 63/29-5-2015 (Φ.Ε.Κ. 1097/Β/10-6-2015).

Το ΠΜΣ στοχεύει στην παροχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Η κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος εξειδίκευσης επιτρέπει τη συνέχιση των μεταπτυχιακών σπουδών που οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Το ΠΜΣ προβλέπει και χορηγεί ΜΔΕ στις εξής τέσσερις κατευθύνσεις:

i. Ιστορική και Συστηματική Μουσικολογία (Ιστορία της Μουσικής)

ii. Εθνομουσικολογία και Πολιτισμική Ανθρωπολογία

iii. Μουσική Τεχνολογία

iv. Βυζαντινή Μουσικολογία

 

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

http://www.music.uoa.gr/fileadmin/music.uoa.gr/uploads/docs/pms_mousikologia/PMS_MOYSIKOLOGIA_prokiryxi.pdf

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  «ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ»

http://www.music.uoa.gr/fileadmin/music.uoa.gr/uploads/docs/pms_mousikologia/AITISI_GIA_PMS_MOYSIKOLOGIA.pdf

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ TOY ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 TOY ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟY ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ"

Τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν, θέτουν σε λειτουργία και προκηρύσσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Μουσική και Κουλτούρα: Διεπιστημονικές Αναλύσεις και Εφαρμογές», το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ Α 148, 16 Ιουλίου 2008), τις αποφάσεις της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Μουσικών Σπουδών (συνεδρίαση της 17.03.2015), της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (συνεδρίαση της 08.05.2015), της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (συνεδρίαση της 04.06.2015) και την Πρυτανική Απόφαση 88/02.07.2015 (ΦΕΚ 1702/B/14.08.2015) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διεπιστημονική προσέγγιση της μουσικής. Το πρόγραμμα στοχεύει: (α) στην έρευνα του αντικειμένου και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των σπουδαστών σχετικά με τη διαχείριση της μουσικής ως ανθρωπολογικού και επικοινωνιακού φαινομένου, όπως εμφαίνεται από το περιεχόμενο των γνωστικών περιοχών που απαρτίζουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, (β) στην προπαρασκευή στελεχών για απασχόληση σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή/και σε θέσεις διεθνούς εκπροσώπησης της χώρας και (γ) στην προπαρασκευή για ανώτερες μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου ή/και για ερευνητικές δραστηριότητες στα γνωστικά πεδία του Διατμηματικού ΠΜΣ σε ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ. Η παρακολούθηση του ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής ύψους πεντακοσίων πενήντα (550,00) ευρώ για κάθε εξάμηνο φοίτησης.

Η παρούσα προκήρυξη αφορά τον διαγωνισμό εισαγωγής φοίτησης είκοσι φοιτητών (20) του Διατμηματικού ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Ανακοινώσεις

Περισσότερα »