Ανακ. Γραμματείας

Περισσότερα »

Ανακοινώσεις

Περισσότερα »

Εκδηλώσεις

Περισσότερα »

Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

22.05.2020

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΥ

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών με βαθύτατη λύπη ανακοινώνει την απώλεια της αξιόλογης συναδέλφου αφυπηρετήσασας Καθηγήτριας Καίτης Ρωμανού και εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η Κυρία Ρωμανού υπήρξε μια εξαιρετική Καθηγήτρια, ιδιαίτερα αγαπητή στους φοιτητές, στους συναδέλφους και στο μουσικολογικό χώρο.

Η εκλιπούσα υπήρξε Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών και ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Μουσικολογικής Εταιρείας. Άφησε παρακαταθήκη ένα πλούσιο ερευνητικό έργο, κυρίως στον τομέα της ιστορίας της ελληνικής μουσικής, το οποίο συνδύασε με πολυετή και ακαταπόνητη διδασκαλία στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και σε πολλά ωδεία στην ελληνική επικράτεια. Διετέλεσε επίσης μέλος της συντακτικής και της επιστημονικής επιτροπής του ιστορικού περιοδικού Μουσικολογία, μουσικοκριτικός στον ημερήσιο τύπο, επιστημονική υπεύθυνη του ελληνικού τμήματος του διεθνούς προγράμματος RIPM (Répertoire International de la Presse Musicale) και συντονίστρια ή μέλος διεθνών ερευνητικών ομάδων για την μουσική των Βαλκανίων, της ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου.

ΠΜΣ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Στο ΠΜΣ «Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 θα επιλεγούν τριάντα (30) φοιτητές/τριες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 85561/Ζ1/24-5-2018. Οι θέσεις είναι δεκαπέντε (15) ανά ειδίκευση, δεκαπέντε (15) για την ειδίκευση Jazz Μουσική και Αυτοσχεδιασμός με Νέες Τεχνολογίες και δεκαπέντε (15) για την ειδίκευση Μουσική Δημιουργία για Νέα Μέσα, αλλά, με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις, ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί σε οποιαδήποτε ειδίκευση, χωρίς υπέρβαση του συνολικού αριθμού των τριάντα (30) εισακτέων στο ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από τη Δευτέρα 15/06/2020 έως και την Παρασκευή 11/09/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 11/09/2020 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3 ος όροφος, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2020. Οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

 

PROKIRYXI_PMS._MOYSIKI_TECHNOLOGIA_KAI_SYGCHRONES_PRAKTIKES__20-21_.pdf

20.05.2020

ΠΜΣ «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση & Ερμηνεία της ΄Εντεχνης Μουσικής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Στο ΠΜΣ «Ιστορία, Θεωρία, Σύνθεση & Ερμηνεία της ΄Εντεχνης Μουσικής» γίνονται δεκτές/οί κάτοχοι τίτλου με βαθμό τουλάχιστον 7,50 του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτες/οι  (επίσης με βαθμό τουλάχιστον 7,50) άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, επίσης  ως υπεράριθμες/οι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.                                                        Για τις ειδικεύσεις Σύνθεση & Ερμηνεία οι υποψήφιες/οι πρέπει επιπλέον του παν/μιακού τους τίτλου να κατέχουν Δίπλωμα με ΄Αριστα στο οικείο όργανο  ή την Σύνθεση από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών του εξωτερικού.

 

Για το ακαδηµαϊκό έτος 2020-2021 θα επιλεγούν maximum δέκα εννέα (19) φοιτήτριες/τές [πέντε (5) για την ειδίκευση Βιολί, πέντε (5) για την ειδίκευση Φλάουτο, πέντε (5) για την ειδίκευση Πιάνο και τέσσερις (4) για την ειδίκευση Κουαρτέτο Εγχόρδων] σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις του ΦΕΚ 2529 / 2-7-2018, τ. Β΄.

13.05.2020

ALONE TOGETHER: ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΜΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το ΠΜΣ "Μουσική Τεχνολογία και Σύγχρονες Πρακτικές "με ειδίκευση Jazz μουσική και αυτοσχεδιασμός με νέες τεχνολογίες ερμηνεύει στη περίοδο της καραντίνας το Μάη του 2020 το Alone together (A. Schwartz και Η. Dietz) με τη καθοδήγηση του επιστημονικού συνεργάτη και διδάσκοντα στο ΠΜΣ Αντώνη Λαδόπουλου, καταξιωμένου μουσικού και θεωρητικού της Jazz.

https://www.youtube.com/watch?v=31wftP_akWA

Το μοντάζ και η επεξεργασία του ήχου έγινε στο Στούντιο LabMAT του Εργαστηρίου Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας του ΤΜΣ/ΕΚΠΑ.

Συντελεστές

Αντώνης Λαδόπουλος: Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων & Οργάνωση Παραγωγής
Γιάννης Μαλαφής: Επεξεργασία ήχου & Μίξη
Κώστας Κατσαντώνης: Επεξεργασία βίντεο
Συμμετέχουν:
Αλέξανδρος Μονιάκης (κιθάρα)
Αντώνης Λαδόπουλος (τενόρο σαξόφωνο)
Γιώργος Αποστολόπουλος (κιθάρα)
Γιώργος Πατσιώτης (κιθάρα)
Διονύσης Χατζόλας (κιθάρα)
Κώστας Γιαξόγλου (πιάνο)
Κώστας Παπαδάκης (τύμπανα)
Νεφέλη Φασούλη (φωνή)
Παναγιώτης Ράπτης (άλτο σαξόφωνο)
Παναγιώτης Χαραλαμπόπουλος (Μπάσο)
Σπύρος Αβραμιώτης (τύμπανα)
Χρήστος Σπυράκης (κιθάρα)

Η πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Αναστασία Γεωργάκη, Αν.Καθηγήτρια

19.02.2020

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου (updated)

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Το Τμήμα απονέμει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Βλ. σχετικό ΦΕΚ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 5ης ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ/28-3-2019: Περί αναγνώρισης συνάφειας αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) των Πτυχίων του παλαιού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος

29.05.2019

Κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου

Στο Τμήμα υφίστανται τέσσερις (04) κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου: α) Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας β) Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας γ) Μουσικής Τεχνολογίας και δ) Βυζαντινής Μουσικολογίας. Βλ. σχετικό ΦΕΚ