ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Οι εργασίες για τα μαθήματα της Χριστίνας Αναγνωστοπούλου μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο eclass μέχρι και την τελευταία μέρα της εξεταστικής του Μουσικού, είτε στο κατάλληλο μάθημα, είτε στο "μάθημα" που λέγεται "Επί πτυχίω μαθημάτων Αναγνωστοπούλου" https://eclass.uoa.gr/courses/MUSIC430/ και έχει δημιουργηθεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό. 

Το παραπάνω ισχύει για όλες τις εξεταστικές περιόδους.