ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORKSHOP ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "H ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΟΥΣΑΣ ΦΩΝΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ASMA

Workshop εκπαιδευτικών Μουσικής με θέμα: "H καλλιέργεια της άδουσας φωνής με νέες τεχνολογίες" στο πλαίσιο του του προγράμματος ASMA

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022, στις 16.00

Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, LabMAT Tμήμα Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

Αίθουσα 310 (Αίθουσα Μουσικής Τεχνολογίας), Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ

https://asma.music.uoa.gr/2022/09/13/asma-workshop-for-teachers/

Το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας, LabMAT του ΕΚΠΑ (labmat.music.uoa.gr), διοργανώνει Workshop την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022. Το Workshop εντάσσεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενημέρωσης ενδιαφερόμενων δασκάλων μουσικής δημοσίων/ιδιωτικών σχολείων και διευθυντών χορωδίας σχετικά με τον σκοπό και τους στόχους του ερευνητικού προγράμματος ASMA (https://asma.music.uoa.gr) του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ με την υποστήριξη του ΕΛΙΔΕΚ (αριθμός έργου 3832).

 

Πρόγραμμα:

16:00-18:00

H πλατφόρμα AΣΜΑ ως εργαλείο για την φωνητική απόδοση στο τραγούδι στη Σχολική τάξη

Αναστασία Γεωργάκη, Καθηγήτρια ΤΜΣ/ΕΚΠΑ, πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Workshop

 

H σημασία της επαύξησης της ακουστικής ανατροφοδότησης για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη μουσικό

Αρετή Ανδρεοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΤΜΣ/ΕΚΠΑ

 

Υπολογιστική αισθητική στη διδασκαλία της φωνής

Ιάκωβος Σταϊνχάουερ, Επίκουρος Καθηγητής ΤΜΣ/ΕΚΠΑ

 

18:15-20:00

Διεξαγωγή ομαδικών δραστηριοτήτων ενεργού συμμετοχής επαιδευτικών στη χρήση κοινοτόμων τεχνολογιών μάθησης

Παρουσίαση των εργαλείων  από την ομάδα του ASMA:

Γιώργος Δεδούσης, Ναταλια Κωτσάνη, Βαγγέλης Αγγελάκης, Σοφία Σταυροπούλου, Κώστας Κατσαντώνης