ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΜΣ "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: ΜΟΥΣΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ, ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ"

Το νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο "Πολιτιστική διαχείριση: μουσικά ιδρύματα, θεσμοί και φορείς" του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σχεδιάζεται να λειτουργήσει το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 (χειμερινό εξάμηνο). Η εισαγωγή στο ΠΜΣ θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον ατομικό φάκελο, την προφορική συνέντευξη, καθώς και την επίδοση των υποψηφίων στις εισαγωγικές εξετάσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Δηλώσετε το ενδιαφέρον σας για το νέο ΠΜΣ στον κάτωθι υπερσύνδεσμο:

https://forms.gle/NqabCeuZoctXzLjZ8