ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022)

Το Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών (www.music.uoa.gr) (ΦΕΚ 561, τ. Β΄/21-2-2018), προκηρύσσει δέκα (10) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων (Απόφαση Συνέλευσης 2η/12-10-2021).

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων ΕΚΠΑ https://eprotocol.uoa.gr (Α. Αιτήσεις για Φοιτητικά Θέματα à13. Αίτηση υποψηφιότητας για Διδακτορική Διατριβή) από την Τετάρτη 13-10-2021 έως και τη Δευτέρα 25 -10- 2021.