ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ETOΣ 2024-25

ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ. ETOΣ 2024-25

Το Τμήμα Μουσικών της Φιλοσοφικής του ΕΚΠΑ θεσμοθετεί την ειδίκευση εκτέλεσης/ερμηνείας μουσικών οργάνων  στο πλαίσιο των  υπαρχουσών επιστημονικών κατευθύνσεων σύμφωνα με την δημοσίευση στο ΦΕΚ 1410 τ.Β'/2024 της υπ'αριθμ. 73/14-2-2024 απόφασης της Συγκλήτου του Ε.Κ.Π.Α.

Οι ειδικεύσεις για τα όργανα συμφωνικής ορχήστρας και το πιάνο στην κατεύθυνση της Ιστορικής και Συστηματικής Μουσικολογίας ξεκίνησε με το "Πιλοτικό πρόγραμμα διδασκαλίας συμφωνικών οργάνων" τον Απρίλη του 2022 στο πλαίσιο ειδικού μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΕΚΠΑ και ΚΟΑ και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία.

Οι υπόλοιπες ειδικεύσεις  έχουν ως εξής, σύμφωνα με το ΦΕΚ:

- όργανα παραδοσιακής μουσικής (στην κατεύθυνση Εθνομουσικολογίας και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας)

- όργανα δημοφιλούς και  Jazz μουσικής (στην κατεύθυνση Μουσικής Τεχνολογίας)

- ψαλτική τέχνη (στην κατεύθυνση Βυζαντινής Μουσικολογίας)

 Το πρόγραμμα διδασκαλίας των μουσικών οργάνων θα ξεκινήσει στο εαρινό εξάμηνο  του 2025. Στο πρόγραμμα ειδίκευσης θα εισαχθούν φοιτήτριες και φοιτητές που κατέχουν  υψηλό επίπεδο δεξιότητας στο όργανο κατόπιν εσωτερικών εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου 2024-25.

Η δεξιοτεχνία στο όργανο σε συνδυασμό με την μουσικολογική έρευνα στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του τμήματος  θα ανοίξει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες νέους ορίζοντες στην πανεπιστημιακή μουσική εκπαίδευση και τον κόσμο των τεχνών, θα τους εφοδιάσει με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές δεξιότητες προσδώσει στους φοιτητές τα εχέγγυα για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων τόσο στον αμιγώς καλλιτεχνικό χώρο όσο και, επιπλέον, για την διδασκαλία οργάνων σε Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας καθώς και σε άλλους φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, όπως Πολιτιστικούς θεσμούς και Ωδεία, Δήμους, κ.α.